My Gallery

ผลงานการบริการ

icare_ambualnce

“ไอแคร์แอมบูแลนส์ เมดิคอล เซอร์วิส” รถพยาบาลเอกชน ให้บริการรถพยาบาล รับ-ส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทย เปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง

iCare Ambulance Medical Service Ready to service all over the country Available 24 hours.

บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้าย รับ-ส่ง
ผู้ป่วย กลับภูมิลำเนา บ้านพักกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด บริการรถพยาบาลรีเฟอร์ส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิการรักษา ย้ายโรงพยาบาล ย้ายสิทธิการรักษา พร้อมพยาบาลวิชาชีพ พนักงานฉุกเฉิน การแพทย์ ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดการเดินทางอย่างใกล้ชิด

………….
ผลงานอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่
PageFB : รถพยาบาลเอกชน
ไอแคร์แอมบูแลนส์ 

icare_ambualnce
iCare_Ambulance_รถพยาบาลเอกชน
iCare_Ambulance_รถพยาบาลเอกชน

ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
Comment

“ไอแคร์แอมบูแลนส์ เมดิคอล เซอร์วิส” ขอขอบพระคุณและขอน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชมของคุณลูกค้าทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขในงานบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

“𝙄 𝙖𝙥𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙖𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙈𝙖𝙣𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮.”
𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 084-9922478

Call Now Button