รถพยาบาลเอกชน

ไอแคร์แอมบูแลนส์ รถพยาบาลเอกชน ยินดีต้อนรับ

ไอแคร์แอมบูแลนส์ เมดิคอล เซอร์วิส
รถพยาบาลเอกชน ให้บริการรถพยาบาล

รับ-ส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียง
และผู้สูงอายุ ทั่วประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อความสะดวกในการเดินทางและความ

ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ไอแคร์แอมบูแลนส์ รถพยาบาลเอกชน
ให้บริการพร้อม พยาบาลวิชาชีพ (NURSE)

ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT) 
ผ่านการอบรมหลักสูตรจากโรงพยาบาล

อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ที่ได้มาตราฐานและทันสมัย

รถพยาบาลไอแคร์ของเรา ทำความสะอาด

ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์

ที่ได้มาตราฐานทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.084-9922478

บริการรถพยาบาลของเรา

บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศไทย

รถพยาบาลเอกชน ไอแคร์แอมบูแลนส์
ให้บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ส่งตรวจตามแพทย์นัด ผู้ป่วยมีนัดฟอกไต

นัดเจาะเลือด ผู้ป่วยฉุกเฉิน

บริการรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยตามสิทธิการรักษา 

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ ย้ายสิทธิการรักาษา และระบบรีเฟอร์ (Refer) ส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิการรักษา

บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วย
กลับบ้านพัก กรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างประเทศ
โดยรถพยาบาล ให้บริการพร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ

คอยให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และดูแลผู้ป่วยระหว่างการเดินทาง

รถพยาบาลให้บริการ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์

อาทิเช่น เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)

เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

มอนิเตอร์วัดสัญญาณชีพ(Monitor EKG) อ็อกซิเจน 

อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.084-9922478

รถพยาบาลเอกชน

iCare Ambulance Medical Service

ไอแคร์แอมบูแลน์ รถพยาบาลเอกชน
ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
บริหารงานโดย บริษัท ศิริสถาพร กรุ๊ป จำกัด 

ไอแคร์แอมบูแลนส์ รถพยาบาลเอกชน

บริการรถพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ

ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยความระมัดระวัง

และความปลอดภัย ของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

ไอแคร์แอมบูแลน์ รถพยาบาลเอกชน

ให้บริการพร้อมอุปกรณ์การแพทย์

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

และเวชภัณฑ์ ภายในรถใหม่สะอาด ปลอดภัย

มีคุณภาพและมาตราฐาน

ดูแลดุจญาติมิตร ราคาเป็นกันเอง

ติดต่อสอบถามและปรึกษาเกี่ยวกับค่าบริการ ฟรี!

icare_ambualnce
icare_ambualnce
icare_ambualnce

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทร.084-9922478

Call Now Button